Τμηματική ηπατεκτομή

Τι είναι η τμηματική ηπατεκτομή;

Συχνά εκτελούμενη σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο του ήπατος, η τμηματική ηπατεκτομή είναι η χειρουργική αφαίρεση ενός τμήματος του ήπατος. Η διαδικασία έχει σκοπό να αφαιρέσει το μέρος ή τα μέρη του ήπατος στο οποίο ή στα οποία εντοπίζονται καρκινικοί όγκοι. Το υπόλοιπο ήπαρ μένει ως έχει για την εκτέλεση των φυσιολογικών λειτουργιών του.

Υπογραμμίζει ο Γενικός Χειρουργός Δρ. Α. Τσεχπενάκης, ότι επειδή το ήπαρ εκτελεί μια ποικιλία βασικών σωματικών λειτουργιών, η μερική ηπατεκτομή είναι μια εξαιρετικά ευαίσθητη διαδικασία. Η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιείται σε ασθενείς ο οργανισμός των οποίων μπορεί να ανεχθεί την αφαίρεση τμήματος ή τμημάτων ήπατος που περιέχουν καρκινικούς όγκους, ενώ εξακολουθούν να διατηρούν το υπόλοιπο μέρος του ήπατος που επαρκεί για την φυσιολογική λειτουργία του οργάνου. Η εν λόγω επέμβαση προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία για θεραπεία.

Η τμηματική ηπατεκτομή είναι επίσης μια πολύτιμη χειρουργική επέμβαση για τους ασθενείς οι οποίοι έχουν εμφανίσει μεταστάσεις, συνήθως από καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ποια κριτήρια πρέπει να πληρούν οι ασθενείς για τμηματική ηπατεκτομή;

Για να προσδιορίσει εάν ένας ασθενής είναι υποψήφιος για τμηματική ηπατεκτομή, ο Γενικός Χειρουργός συνήθως εξετάζει:

 • Την έκταση του καρκίνου – Μεγάλοι ή πολλαπλοί όγκοι του ήπατος, καθώς και όγκοι που επηρεάζουν τους λοβούς του ήπατος, μπορεί να περιπλέξουν ή να αποκλείσουν τη χειρουργική αφαίρεση.
 • Τη θέση των όγκων – Οι όγκοι του ήπατος που βρίσκονται κοντά σε αιμοφόρα αγγεία μπορεί να μην είναι χειρουργήσιμοι. Εναλλακτικές θεραπείες μπορεί να περιλαμβάνουν ενδοαρτηριακή χημειοθεραπεία και χημειοεμβολισμό.
 • Την έκταση της χειρουργικής επέμβασης που θα απαιτούνταν για την αφαίρεση όλου του όγκου – Ένα σημαντικό μέρος υγιούς ηπατικού ιστού πρέπει να παραμείνει μετά την επέμβαση προκειμένου το όργανο να λειτουργήσει σωστά και να αναγεννηθεί.
 • Τη συνολική λειτουργία του οργάνου – Οι ασθενείς με διαταραχή της ηπατικής λειτουργίας που οφείλεται σε κίρρωση γενικά δεν μπορούν να ανεχθούν μια τμηματική ηπατεκτομή.
 • Η γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς – Ένας ασθενής πρέπει να είναι αρκετά υγιής για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και την περίοδο αποκατάστασης που ακολουθεί.

Αιτίες που οδηγούν στην τμηματική ηπατεκτομή;

Οι Χειρουργοί εκτελούν ως επί το πλείστον την τμηματική ηπατεκτομή για να αφαιρέσουν έναν καρκινικό, προκαρκινικό ή καλοήθη (μη καρκινικό) όγκο. Ο καρκίνος του ήπατος μπορεί να είναι πρωτοπαθής – που σημαίνει ότι προέρχεται από το ήπαρ – ή μπορεί να είναι δευτεροπαθής, που σημαίνει ότι προέρχεται από άλλο όργανο και εξαπλώνεται.

Οι πιο συνηθισμένοι καρκίνοι του ήπατος που αντιμετωπίζονται με τμηματική ηπατεκτομή περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (πρωτοπαθής καρκίνος του ήπατος).
 • Χολαγγειοκαρκίνωμα (πρωτοπαθής καρκίνος του ήπατος).
 • Μεταστατικός καρκίνος του παχέος εντέρου (δευτεροπαθής καρκίνος του ήπατος).

Άλλες καλοήθεις βλάβες περιλαμβάνουν:

 • Χολολιθίαση στους ενδοηπατικούς πόρους — τους χοληφόρους πόρους μέσα στο ήπαρ.
 • Αδένωμα (πρωτοπαθής καλοήθης όγκος).
 • Ηπατικές κύστεις.

Πώς γίνεται η ηπατεκτομή;

Η ηπατεκτομή μπορεί να γίνει με ανοιχτή, λαπαροσκοπικά ή ρομποτική χειρουργική. Ο Χειρουργός θα καθορίσει την καλύτερη μέθοδο για τη διαχείριση της κατάστασής σας. Οι λαπαροσκοπικές και ρομποτικές χειρουργικές επεμβάσεις είναι λιγότερο επεμβατικές επειδή γίνονται μέσω μικρότερων τομών – συνήθως τέσσερις έως έξι μικρές τομές, η καθεμία σε μέγεθος περίπου ενός εκατοστού. Αυτές οι μικρότερες τομές καθιστούν ευκολότερη και ταχύτερη ανάρρωση. Αλλά η παραδοσιακή ανοιχτή χειρουργική επέμβαση μπορεί να είναι απαραίτητη για τη διαχείριση πιο εκτεταμένων ή πολύπλοκων ηπατικών εκτομών.

Πόσο ήπαρ αφαιρεί μια τμηματική ηπατεκτομή;

Ο στόχος της τμηματικής ηπατεκτομής είναι να αφαιρεθεί το προσβεβλημένο μέρος του ήπατος (με ένα ασφαλές περιθώριο γύρω από οποιονδήποτε καρκινικό όγκο). Παράλληλα αφήνει αρκετό ήπαρ για να πραγματοποιηθούν όλες απαραίτητες λειτουργίες του οργάνου. Το τμήμα του ήπατος που πρέπει να μείνει πίσω εξαρτάται από τη συνολική βλάβη του ήπατος. Ένα υγιές συκώτι μπορεί να χάσει έως και τα δύο τρίτα του όγκου του και να ανακάμψει. Ένα σημαντικά κατεστραμμένο συκώτι μπορεί να χάσει μόνο το ένα τρίτο.

Επικοινωνήστε με τον Γενικό Χειρουργό Δρ. Α. Τσεχπενάκη προκειμένου να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τμηματική ηπατεκτομή και το τι αυτή περιλαμβάνει. H πολυετής του εμπειρία σε ζητήματα χειρουργικής κάθε βαρύτητας τον καθιστούν αρμόδιο να σας συμβουλεύσει και να σχηματίσει το βέλτιστο πλάνο θεραπείας.

ctadesktop ctamobile