Αχαλασία Οισοφάγου

Τι είναι η αχαλασία του οισοφάγου;

Η αχαλασία οισοφάγου είναι μια διαταραχή του μυϊκού σχηματισμού που βρίσκεται στο κατώτερο τμήμα του οισοφάγου πριν τον στόμαχο. Το τμήμα αυτό ονομάζεται Κατώτερος Οισοφαγικός Σφιγκτήρας (ΚΟΣ). Ο σφιγκτήρας παίζει το ρόλο της βαλβίδας. Επιτρέπει την προώθηση της τροφής στον στόμαχο και αποτρέπει την αναγωγή στον οισοφάγο των γαστρικών υγρών. Στην αχαλασία οισοφάγου, ο ΚΟΣ δεν χαλαρώνει επαρκώς κατά την κατάποση. Αυτό φέρει ως συνέπεια, οι τροφές να μην προωθούνται επαρκώς στον στόμαχο αλλά να παραμένουν στον οισοφάγο. Αχαλασία οισοφάγου μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά αρχίζει συχνότερα μεταξύ των 20 και 40 ετών. Μπορεί να ξεκινήσει σχεδόν απαρατήρητη και να έχει σταδιακή επιδείνωση για αρκετό χρονικό διάστημα.

 

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Τα κύρια συμπτώματα της αχαλασίας οισοφάγου είναι η δυσφαγία στις στερεές και στις υγρές τροφές. Επίσης πόνος και κάψιμο στο στήθος, η παλινδρόμηση γαστρικού περιεχομένου στον οισοφάγο, η απώλεια βάρους και αποτελούν ενδείξεις αχαλασίας οισοφάγου. Σε παραμελημένες περιπτώσεις αχαλασίας οισοφάγου μπορεί να συμβεί ρήξη του οισοφάγου και πνευμονία από εισρόφηση γαστρικών παλλινδρομούντων υγρών.

 

Πως γίνεται η διάγνωση της αχαλασίας οισοφάγου;

Η διάγνωση της αχαλασία οισοφάγου γίνεται με ειδική εξέταση μέτρησης των πιέσεων μέσα στον οισοφάγο στα διάφορα τμήματά του (μανομετρία). Μπορεί να χρειαστεί και ενδοσκόπηση του οισοφάγου και του στομάχου, για αποκλεισμό άλλων παθήσεων που έχουν παρόμοια συμπτώματα.

 

Ποια είναι η θεραπεία;

Ο σκοπός της θεραπείας της αχαλασίας είναι η ελάττωση της πίεσης που ασκεί ο ΚΟΣ. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τρεις τρόπους:

  1. Φαρμακευτική αγωγή, χωρίς όμως μακροχρόνια αποτελεσματικότητα.
  2. Ενδοσκοπική θεραπεία, κατά την οποία γίνεται μηχανική χαλάρωση του ΚΟΣ με διαστολή του οισοφάγου με τη χρήση ειδικών μπαλονιών. Τελευταία περιγράφεται και η τοπική έγχυση ειδικών ουσιών που προκαλούν παράλυση των μυϊκών ινών του ΚΟΣ. Τα αποτελέσματα, όμως, της ενδοσκοπικής θεραπείας δεν είναι μόνιμα με αποτέλεσμα την παροδική ύφεση των συμπτωμάτων της νόσου.
  3. Η χειρουργική είναι η μόνη θεραπεία για την αχαλασία οισοφάγου που παρέχει οριστική και μόνιμη λύση. Η χειρουργική επέμβαση για την αχαλασία είναι η μυοτομή κατά Heller. Κατά την οποία οι μυϊκές ίνες του ΚΟΣ διατέμνονται με αποτέλεσμα να ελαττωθεί η πίεση που ασκείτε στον οισοφάγο. Μπορεί να χρειαστεί ταυτόχρονα και κάποια αντιπαλλινδρομική επέμβαση (πχ θολοπλαστική κατά Nissen).

 

Πώς χειρουργείται η αχαλασία οισοφάγου;

Η χειρουργική επέμβαση έχει καθιερωθεί να γίνεται πλέον λαπαροσκοπικά. Εάν η διεξαγωγή της γίνει από έμπειρη χειρουργική ομάδα η μετέπειτα νοσηλεία διαρκεί ελάχιστα (συνήθως μια ημέρα). Έτσι ο ασθενής έχει την δυνατότητα να επιστρέψει στη συνήθη δραστηριότητα του άμεσα.

 

Για την περεταίρω πληροφόρηση σας γύρω από την αχαλασία οισοφάγου επικοινωνήστε με τον Χειρουργό κο Αναστάσιο Τσεχπενάκη.

ctadesktop ctamobile