Πρόπτωση ορθού

Τι είναι η πρόπτωση του ορθού;

Πρόπτωση ορθού είναι η προεξοχή μικρού μέρους του ορθού (του τελικού τμήματος του παχέος εντέρου) προς τον πρωκτό. Η πρόπτωση μπορεί να είναι τριών ειδών:

  • Ατελής πρόπτωση (ή εσωτερική, κατά την οποία το «κρεμασμένο» ορθό δεν προβάλλει από τον πρωκτό)
  • Πρόπτωση του βλεννογόνου (κατά την οποία προπίπτει μόνο το εσωτερικό στρώμα του τοιχώματος του εντέρου, ο βλεννογόνος)
  • Πλήρης πρόπτωση (κατά την οποία το ορθό εξέρχεται με όλο το τοίχωμά του από τον πρωκτό)

 

Τι προκαλεί την πρόπτωση του ορθού;

Η ακριβής αιτία είναι άγνωστη. Πιθανές εξηγήσεις είναι η υπερβολική προσπάθεια κατά την αφόδευση, αδυναμία στους μύες γύρω από τον πρωκτό, ή διαταραχή στη πρόσφυση του ορθού στους τριγύρω ιστούς. Η πρόπτωση του ορθού είναι έξι φορές συχνότερη στις γυναίκες από τους άνδρες, χωρίς αυτό να σχετίζεται με τον τοκετό. Είναι συχνή πάθηση στην πρώτη παιδική ηλικία αλλά συνήθως αποκαθίσταται χωρίς χειρουργείο.

 

Ποια είναι τα συμπτώματα της πρόπτωσης;

Πρόπτωση του εντέρου εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της αφόδευσης, η οποία αρχικά ανατάσσεται μόνη της. Σε επόμενα στάδια μπορεί να είναι αναγκαίο να αναταχθεί με το χέρι. Μπορεί να υπάρχει δυσφορία, αιμορραγία και έξοδος βλέννης από τον πρωκτό. Ακράτεια ή ελλιπής έλεγχος του εντέρου είναι συχνά συμπτώματα, που γίνονται εντονότερα όταν επιδεινώνεται η πρόπτωση. Άλλες φορές μπορεί να υπάρχει αίσθημα δυσκοιλιότητας ή ατελούς κένωσης του εντέρου.

 

Πώς γίνεται η διάγνωση της πρόπτωσης;

Συνήθως το μόνο που απαιτείται είναι η εξέταση από τον Ιατρό, ο οποίος διαγιγνώσκει την πρόπτωση όταν ο ασθενής μιμείται προσπάθεια για αφόδευση. Αν δεν μπορεί να τεθεί η διάγνωση με την κλινική εξέταση μπορεί να κριθεί αναγκαίος ειδικός ακτινολογικός έλεγχος ή έλεγχος της λειτουργικότητας του σφιγκτήρα.

 

Πώς θεραπεύεται η πρόπτωση του ορθού;

Στα παιδιά θεραπεία της δυσκοιλιότητας είναι συνήθως το μόνο απαραίτητο προκειμένου να διορθωθεί η πρόπτωση. Στους ενήλικες, η ατελής πρόπτωση μπορεί να υποχωρήσει αν ελαττωθεί η ένταση της προσπάθειας κατά την αφόδευση, γεγονός που επιτυγχάνεται με την χρήση ειδικών καθαρκτικών φαρμάκων. Η πρόπτωση του βλεννογόνου διορθώνεται χειρουργικά είτε με την τοποθέτηση ειδικού ελαστικού δακτυλίου ή με εκτομή τμήματος του βλεννογόνου. Για την αντιμετώπιση της ολικής πρόπτωσης υπάρχουν διάφορες χειρουργικές τεχνικές που επιδιορθώνουν την βλάβη του ορθού με πρόσβαση είτε από το ορθό ή από την κοιλιά. Κατά την επέμβαση στην οποία η πρόσβαση γίνεται από την κοιλιά, το έντερο που προπίπτει ανατάσσεται στην φυσιολογική του θέση και καθηλώνεται σε σταθερά σημεία μέσα στην κοιλιά με χρήση ειδικών υλικών και ίσως χρειαστεί η αφαίρεση τμήματος του εντέρου. Τα τελευταία χρόνια αυτές οι χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται λαπαροσκοπικά.

Αν κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα σας ταλαιπωρεί, επικοινωνήστε με το Γενικό Χειρουργό Δρ. Αναστάσιο Τσεχπενάκη για εξατομικευμένη διάγνωση και θεραπεία.

ctadesktop ctamobile