Ανώτερο Πεπτικό

ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

Ο οισοφάγος είναι το κυλινδρικού σχήματος όργανο που μεταφέρει την τροφή από το στόμα στον στόμαχο. Στο τελικό τμήμα του βρίσκεται ο κατώτερος οισοφαγικός σφιγκτήρας, κυκλικός μυϊκός σχηματισμός που λειτουργεί ως βαλβίδα μεταξύ οισοφάγου και στομάχου. Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠΝ) συμβαίνει όταν ο μυς αυτός δεν συσπάται φυσιολογικά με αποτέλεσμα γαστρικό περιεχόμενο να παλινδρομεί στον οισοφάγο. Όταν…
περισσότερα