Γαστρικό μανίκι

Κάθετη επιμήκης γαστρεκτομή ή «γαστρικό μανίκι»
Είναι σχετικά καινούρια μέθοδος και αφορά την εκτομή των 2/3 περίπου του στομάχου με την χρήση ειδικού συρραπτικού εργαλείου.
Η επέμβαση πραγματοποιείται λαπαροσκοπικά και το αποτέλεσμά της είναι ο στόμαχος που παραμένει να είναι ένας επιμήκης σωλήνας («μανίκι») χωρητικότητας 150 – 200 ml.
Σε πολλές περιπτώσεις υπερ-παχυσαρκίας (ΔΜΣ>50) η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σαν το πρώτο στάδιο αντιμετώπισης του ασθενούς και μόλις ο Χειρουργός το κρίνει σκόπιμο, προχωρεί στο δεύτερο στάδιο που είναι η χειρουργική επέμβαση της γαστρικής παράκαμψης (RYGB).

Τα πλεονεκτήματα της επέμβασης είναι:

✓  Απλούστερη επέμβαση από τη γαστρική παράκαμψη

✓   Δεν υπάρχει ξένο σώμα όπως ο ρυθμιζόμενος γαστρικός δακτύλιος

✓  Δεν προκαλεί δυσαπορρόφηση θρεπτικών ουσιών

✓  Περιορισμός χωρητικότητας στομάχου, γρηγορότερος κορεσμός χωρίς αίσθημα πείνας

✓   Λιγότερες περιεγχειρητικές επιπλοκές από τη γαστρική παράκαμψη

✓    Επιτυγχάνεται κατά μέσο όρο απώλεια περίπου 60-70% του υπερβάλλοντος βάρους μέσα στη διετία

✓   Δεν χρειάζεται τόσο στενή μετεγχειρητική παρακολούθηση όσο η γαστρική παράκαμψη και ο δακτύλιος

 

 

Τα μειονεκτήματα είναι:

✗  Είναι σχετικά νέα επέμβαση και δεν υπάρχουν στοιχεία για απώτερα αποτελέσματα. Πολύ πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι το «γαστρικό μανίκι» έχει την τάση να διατείνεται (ξεχειλώνει) με το πέρασμα του χρόνου, επηρεάζοντας αρνητικά τα αποτελέσματα της επέμβασης.

✗  Έχει περισσότερες περιεγχειρητικές επιπλοκές από το ρυθμιζόμενο γαστρικό δακτύλιο