Κοιλιοκήλη

Ο όρος κοιλιοκήλη περιγράφει οποιαδήποτε προβολή κάτω από το δέρμα, δια μέσου κάποιας «χαλαρωμένης» περιοχής του κοιλιακού τοιχώματος, κάποιου ιστού ή οργάνου που φυσιολογικά βρίσκεται μέσα στην κοιλιακή κοιλότητα. Συνήθως παρουσιάζεται σε οποιαδήποτε θέση κατά μήκος της μέσης γραμμής του κοιλιακού τοιχώματος. Υπάρχουν τρεις τύποι κοιλιακής κήλης:

Επιγαστρική κήλη: Εμφανίζεται οπουδήποτε, ακριβώς κάτω από το στέρνο μέχρι τον ομφαλό.

Ομφαλοκήλη: Εμφανίζεται στην περιοχή του ομφαλού.

Μετεγχειρητική κήλη: Αναπτύσσεται στο σημείο προηγούμενης χειρουργικής επέμβασης. Έως και το ένα τρίτο των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά θα αναπτύξουν κήλη τομής στο σημείο της ουλής τους. Αυτός ο τύπος κήλης μπορεί να εμφανιστεί ανά πάσα στιγμή από μήνες έως χρόνια μετά από μια χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά.

 

Αιτίες εμφάνισης κοιλιοκήλης

Τα αίτια σχηματισμού μιας κοιλιοκήλης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη θέση της καθώς και το ιατρικό ιστορικό, την κατάσταση της υγείας και την ανατομία του ασθενή. Επιπλέον, πολλές φορές ο σχηματισμός κήλης γίνεται σε σημείο του κοιλιακού τοιχώματος που έχει παραμείνει πιο αδύναμο κατά την φυσιολογική ανάπτυξη του οργανισμού. Μπορεί επίσης να προκύψει από καταστάσεις που αυξάνουν την πίεση μέσα στην κοιλιά, όπως:

 

 • Χρόνιο βήχα.
 • Άρση βαρών.
 • Τραυματισμό ή παχυσαρκία.
 • Εγκυμοσύνη.
 • Προηγούμενη χειρουργική επέμβαση.
 • Καταπόνηση κατά την κίνηση του εντέρου/ούρηση.
 • Προστατίτιδα (μεγέθυνση του αδένα του προστάτη, που προκαλεί καταπόνηση κατά την ούρηση σε ηλικιωμένους άνδρες).
 • Μεγαλύτερη ηλικία (γενική απώλεια ελαστικότητας στο κοιλιακό τοίχωμα).

 

Κοιλιοκήλη: Διάγνωση και συμπτώματα

Για τον διάγνωση μιας κοιλιοκήλης, ο εξειδικευμένος Χειρουργός ξεκινώντας πάντοτε με ιατρικό ιστορικό και φυσική εξέταση, μπορεί να προχωρήσει και σε απεικονιστικό έλεγχο (πχ υπερηχογράφημα, υπολογιστική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία) ή και αιματολογικό έλεγχο. Τα βασικά συμπτώματα της κοιλιοκήλης είναι τα εξής:

 

 

Κοιλιοκήλη – Θεραπείες

Η θεραπεία για μια κοιλιοκήλη θα καθοριστεί από τον Χειρουργό με βάση πολλούς παράγοντες όπως:

 • η έκταση της κήλης
 • η θέση της κήλης
 • το επιθυμητό επίπεδο μελλοντικής σωματικής δραστηριότητας

Κατόπιν, η θεραπεία θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους δύο τύπους χειρουργικών επεμβάσεων:

Ανοιχτή αποκατάσταση κήλης

Σε αυτή τη χειρουργική επέμβαση, ο χειρουργός με μια τομή στην κοιλιά πάνω από την κήλη, ανατάσσει (επανατοποθετεί εντός της κοιλιάς) το όργανο που προβάλλει και επιδιορθώνει το άνοιγμα στο μυϊκό τοίχωμα. Στις περισσότερες, πλέον, περιπτώσεις η εκφυλισμένη περιοχή επισκευάζεται και ενισχύεται ειδικό «μπάλωμα» (πλέγμα).

 

Λαπαροσκόπηση

Σε αυτήν την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική, ο Χειρουργός πραγματοποιεί την ίδια ακριβώς επέμβαση αλλά όχι με τομή αλλά μέσω 2-4 μικρών οπών στο κοιλιακό τοίχωμα μέσω των οποίων εισέρχεται η κάμερα (λαπαροσκόπιο) και τα ειδικά λαπαροσκοπικά εργαλεία και το πλέγμα. Η χρήση ρομποτικού χειρουργικού συστήματος (ρομποτικά υποβοηθούμενη λαπαροσκόπιση) μπορεί σε μερικές περίπλοκες περιπτώσεις να είναι μια επιπλέον βοήθεια, ανάλογα με την κρίση και την εμπειρία του Χειρουργού. Τα πλεονεκτήματα ς της λαπαροσκοπικής προσέγγισης σε σύγκριση με την ανοικτή αποκατάσταση περιλαμβάνουν:

 • χαμηλότερο κίνδυνο μόλυνσης
 • λιγότερο πόνο
 • γρηγορότερη αποκατάσταση και κινητοποίηση
 • μικρότερη πιθανότητα υποτροπής

 

Σε υποψία ή ένδειξη εμφάνισης κοιλιοκήλης επικοινωνήστε με τον εξειδικευμένο Γενικό Χειρουργό Αναστάσιο Τσεχπενάκη. Ο Δρ Τσεχπενάκης έχει μετεκπαιδευθεί στη προχωρημένη λαπαροσκοπική Χειρουργική σε δύο νοσοκομειακά κέντρα στις ΗΠΑ (University of Miami, University of Connecticut) και έλαβε μέρος στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης χρήσης του ρομποτικού χειρουργικού συστήματος DaVinci στο κέντρο IRCAD του πανεπιστημίου του Στρασβούργου, καθώς και στο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην προχωρημένη λαπαροσκοπική χειρουργική του πεπτικού συστήματος στο ίδιο κέντρο.

ctadesktop ctamobile