Λαπαροσκοπική νεφρεκτομή

Η λαπαροσκοπική νεφρεκτομή, μια πρωτοποριακή ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική, χρησιμοποιείται για την αφαίρεση πασχόντων νεφρών. Αυτή η προηγμένη διαδικασία, που διεξάγεται υπό γενική αναισθησία, διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη συμβατική ανοικτή χειρουργική.

 

Ενδείξεις για λαπαροσκοπική νεφρεκτομή

Η λαπαροσκοπική νεφρεκτομή βρίσκει εφαρμογή σε:

 • περιπτώσεις μη λειτουργικών νεφρών που οφείλονται σε οξείες καταστάσεις όπως λιθίαση ή λοίμωξη
 • συγγενείς παράγοντες όπως στένωση ΠΟΣ ή συγγενής υποπλασία

 

Επιπλέον, η ριζική νεφρεκτομή καθίσταται επιβεβλημένη σε περιπτώσεις καρκίνου του νεφρού που υπερβαίνει το στάδιο pT2 ή παρουσιάζει ενδονεφρική ανάπτυξη, όπου η μερική νεφρεκτομή δεν είναι εφικτή.

 

Μεθοδολογία

Η λαπαροσκοπική νεφρεκτομή αποτελεί τη μέθοδο εκλογής, γεγονός που αποδεικνύεται από μελέτες που επιβεβαιώνουν την ογκολογική της αποτελεσματικότητα. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη δημιουργία μικρών (1 cm) τομών στην κοιλιά, μέσω των οποίων εισάγονται μια κάμερα και εξειδικευμένα εργαλεία. Ο Χειρουργός απομονώνει και αφαιρεί σχολαστικά τον νεφρό, τον τοποθετεί στη συνέχεια μέσα σε ένα πλαστικό σάκο και τον εξάγει άθικτο μέσω των υφιστάμενων τομών. Η χειρουργική επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε διαπεριτοναϊκά (με αέρα στην κοιλιά) είτε οπισθοπεριτοναϊκά (δημιουργώντας χώρο στο οπισθοπεριτόναιο). Η επιλογή μεταξύ αυτών των μεθόδων εξαρτάται από την εμπειρία και την προτίμηση του Χειρουργού, χωρίς διακριτή επίπτωση στα αποτελέσματα των ασθενών.

 

Πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής νεφρεκτομής

Η λαπαροσκοπική νεφρεκτομή προσφέρει πληθώρα πλεονεκτημάτων, καθιστώντας την προτιμώμενη επιλογή έναντι της ανοικτής χειρουργικής επέμβασης:

 • Ακρίβεια και λεπτομέρεια: Η βελτιωμένη απεικόνιση με μεγεθυντικές κάμερες διευκολύνει την ακριβή προετοιμασία των ιστών.
 • Μειωμένος τραυματισμός των ιστών: Ελαχιστοποίηση του τραυματισμού των ιστών, που οδηγεί σε ταχύτερη ανάρρωση.
 • Μειωμένη χειρουργική καταπόνηση: Χαμηλότερα επίπεδα καταπόνησης του οργανισμού, εξασφαλίζοντας ομαλότερη μετεγχειρητική πορεία.
 • Ελάχιστη απώλεια αίματος: Μειωμένος κίνδυνος μετάγγισης λόγω της ελάχιστης αιμορραγίας κατά τη διάρκεια της επέμβασης.
 • Διαχείριση του πόνου: Χαμηλότερα επίπεδα μετεγχειρητικού πόνου, με αποτέλεσμα να απαιτούνται λιγότερα αναλγητικά.
 • Μειωμένη παραμονή στο νοσοκομείο: Η ταχεία ανάρρωση επιτρέπει συντομότερη παραμονή στο νοσοκομείο και ταχύτερη έξοδο.
 • Γρηγορότερη επιστροφή στη δραστηριότητα: Οι ασθενείς ανακτούν τη σωματική λειτουργικότητα με ταχύτερο ρυθμό, επανερχόμενοι νωρίτερα στις συνήθεις δραστηριότητες.
 • Βελτιωμένη αισθητική: Μικρότερες, λιγότερο εμφανείς ουλές συμβάλλουν σε ένα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.
 • Λιγότερες επιπλοκές που σχετίζονται με το τραύμα: Χαμηλότερη συχνότητα μετεγχειρητικών επιπλοκών, όπως λοιμώξεις και κήλες.
 • Μειωμένη καρδιαγγειακή και αναπνευστική επιβάρυνση: Μειωμένη καταπόνηση του καρδιαγγειακού και του αναπνευστικού συστήματος, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο μετεγχειρητικών επιπλοκών όπως οι λοιμώξεις του αναπνευστικού.

 

Μετεγχειρητική πορεία

Μετά τη λαπαροσκοπική νεφρεκτομή, οι ασθενείς παρουσιάζουν ταχεία ανάρρωση. Συνήθως είναι σε θέση να περπατήσουν την ίδια ημέρα. Μετά την χειρουργική επέμβαση, επανέρχονται στις συνήθεις δραστηριότητές τους εντός 15 ημερών. Οι ελάχιστες επιπτώσεις της επέμβασης στον οργανισμό επιτρέπουν την ταχεία ομαλοποίηση των πεπτικών και αναπνευστικών λειτουργιών, μειώνοντας περαιτέρω την ανάγκη για εκτεταμένη μετεγχειρητική φροντίδα.

 

Πιθανοί κίνδυνοι και επιπλοκές από τη λαπαροσκοπική νεφρεκτομή

Ενώ η λαπαροσκοπική νεφρεκτομή θεωρείται ασφαλής, όπως κάθε χειρουργική επέμβαση, ενέχει εγγενείς κινδύνους. Αυτοί περιλαμβάνουν:

 • Αιμορραγία: Ελάχιστη απώλεια αίματος, που συνήθως δεν απαιτεί μετάγγιση.
 • Μολύνσεις: Τα προεγχειρητικά αντιβιοτικά μετριάζουν τον κίνδυνο μετεγχειρητικών λοιμώξεων.
 • Τραυματισμός ιστού/οργάνου: Αν και σπάνια, η βλάβη παρακείμενων ιστών ή οργάνων μπορεί να καταστήσει αναγκαία περαιτέρω χειρουργική επέμβαση.
 • Κήλη στα σημεία τομής: Σπάνιοι σχηματισμοί κήλης στα σημεία τομής, που αντιμετωπίζονται σχολαστικά κατά τη διάρκεια της σύγκλεισης.
 • Μετατροπή σε ανοικτή χειρουργική επέμβαση: Σε δύσκολες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί μετατροπή σε ανοικτή χειρουργική επέμβαση, επιμηκύνοντας την περίοδο ανάρρωσης.

Η λαπαροσκοπική νεφρεκτομή αποτελεί απόδειξη της ιατρικής καινοτομίας, προσφέροντας στους ασθενείς μια ασφαλέστερη, λιγότερο επώδυνη και αισθητικά ανώτερη εναλλακτική λύση σε σχέση με τη συμβατική ανοικτή χειρουργική επέμβαση. Η ακρίβειά της, ο μειωμένος χρόνος ανάρρωσης και οι ελαχιστοποιημένες επιπλοκές την καθιστούν προτιμώμενη επιλογή τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους Χειρουργούς.

 

Επικοινωνήστε με τον Γενικό Χειρουργό Δρ. Αναστάσιο Τσεχπενάκη για περαιτέρω πληροφορίες.

ctadesktop ctamobile