Λαπαροσκοπική Χειρουργική με μία μόνο τομή

Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Η ανάγκη για ελάττωση του τραυματισμού των ιστών και των επιπλοκών που σχετίζονται  με αυτόν, το όφελος της άμεσης μετεγχειρητικής κινητοποίησης του ασθενή με την ελαχιστοποίηση του πόνου καθώς και το αισθητικό αποτέλεσμα μετά από μια χειρουργική επέμβαση οδήγησε στην καθιέρωση της λαπαροσκοπικής Χειρουργικής ως την πλέον ενδεδειγμένη θεραπεία πολλών χειρουργικών παθήσεων. Η δε εξέλιξη των τεχνολογικών μέσων, η εφαρμογή τους στην καθημερινή πράξη και η εκπαίδευση των Χειρουργών σε νέες τεχνικές με νέα εργαλεία έχει μεγιστοποιήσει τα οφέλη της ελάχιστα επεμβατικής Χειρουργικής για τον ασθενή.

Ο στόχος, λοιπόν, δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση της χειρουργικής πάθησης αλλά και ελάττωση του χειρουργικού τραύματος, του τραύματος, δηλαδή, που αναγκαστικά προκαλείται προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια χειρουργική επέμβαση. Η αφαίρεση της χοληδόχου κύστης (χολοκυστεκτομή), για παράδειγμα, στην πλειοψηφία των ασθενών δεν πραγματοποιείται πλέον με εγκάρσια τομή 10 εκατοστών κάτω από τα πλευρά στην δεξιά άνω κοιλιακή χώρα, αλλά με 3 τομές των 5 χιλιοστών και μία του ενός εκατοστού, οποία μάλιστα, είναι «κρυμμένη στον ομφαλό». Αρκετοί, δε, χειρουργοί έχουν καταργήσει την μία τομή των 5 χιλιοστών, μετά από την χρόνια εξοικείωσή και απόκτηση ευχέρειας με την λαπαροσκοπική τεχνική και τα εργαλεία.

χειρουργική επέμβαση με κλασική λαπαροσκοπική μέθοδο

Τι είναι η Λαπαροσκοπική Χειρουργική με μία τομή;

Την τελευταία πενταετία έχει εμφανιστεί και αναπτύσσεται η λαπαροσκοπική τεχνική της προσπέλασης της κοιλιακής χώρας από μια μόνο μικρή τομή (1-1.5 εκατοστών) συνήθως μέσα στον ομφαλό. Η νέα αυτή τεχνική αναφέρεται με διάφορα ονόματα στην διεθνή βιβλιογραφία, όπως single port access (SPA) surgery, laparo endoscopic single-site surgery (LESS), single incision laparoscopic surgery (SILS), one port umbilical surgery (OPUS), single port incisionless conventional equipment-utilizing surgery (SPICES), natural orifice transumbilical surgery (NOTUS),  Embryonic Natural Orifice transumbilical surgery (E-NOTES). Παρά την ποικιλία αυτή στο όνομα της μεθόδου και στην πληθώρα των διαφορετικών τύπων εργαλείων που έχουν δημιουργηθεί, η βασική έννοια και σκοπός είναι η πραγματοποίηση της χειρουργικής επέμβασης από την μικρή τομή του ομφαλού.

 

Διαφορές Κλασσικής Λαπαροσκοπικής με τη Λαπαροσκοπική Χειρουργική με μία τομή

Οι τεχνικές διαφορές της νέας μεθόδου από την κλασσική λαπαροσκοπική χειρουργική έχουν να κάνουν με την ανάγκη ευρυχωρίας και ευχέρειας κινήσεων μέσα στην κοιλιά του ασθενούς των εργαλείων που εισέρχονται μόνο από μια τομή. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση ειδικών κυρτών εργαλείων ή συνδυασμό χρήσης κυρτών και κλασσικών ευθέων εργαλείων. Γεγονός είναι ότι απαιτείται εξοικείωση των Χειρουργών με τη νέα μέθοδο και απόκτηση ευχέρειας στην χρήση των νέων εργαλείων που ήδη έχει αρχίσει να επιτελείται, καθώς όλο και περισσότερες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται από μόνο μια τομή.

εργαλεία για λαπαροσκοπική επέμβαση από μία τομήευθέα εργαλεία λαπαροσκοπικής χειρουργικής

Τα υπόλοιπα γενικά χαρακτηριστικά  για την πραγματοποίηση των επεμβάσεων με την νέα αυτή τεχνική είναι ίδια με της κλασσικής λαπαροσκοπικής. Απαιτεί γενική αναισθησία και «φούσκωμα» της κοιλιάς με αδρανές αέριο (διοξείδιο του άνθρακα) για την δημιουργία του απαραίτητου χειρουργικού πεδίου και παραμονή στο νοσοκομείο μετά το πέρας της επέμβασης. Επειδή όμως το χειρουργικό τραύμα με τη νέα τεχνική είναι μικρότερο, ο μετεγχειρητικός πόνος, που ούτως ή άλλως στην κλασσική λαπαροσκοπική είναι ελάχιστος, ελαττώνεται ακόμα περισσότερο με αποτέλεσμα την ακόμα γρηγορότερη δραστηριοποίηση συντομότερη νοσηλεία του ασθενούς. Η πιθανότητα κάποιας επιπλοκής που σχετίζεται με την τομή (πχ μόλυνση – διαπύηση) ελαχιστοποιείται και μετά το χειρουργείο υπάρχει μια μόνο ουλή μέσα στην κοιλότητα του ομφαλού η οποία είναι πρακτικά αόρατη.

 

Σε ποιες επεμβάσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Λαπαροσκόπηση με μία τομή;

 

Η τεχνική έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις όπως σκωληκοειδεκτομή  , χολοκυστεκτομή, νεφρεκτομή,  υστερεκτομή, ωοθηκεκτομή, επινεφριδεκτομή, γαστρική παράκαμψη, θολοπλαστική στομάχου Nissen, αποκατάσταση κήλης, σπληνεκτομή, εκτομή παχέος εντέρου, τμηματική ηπατεκτομή και σε αρκετές άλλες μικρότερης ή μεγαλύτερης βαρύτητας χειρουργικές επεμβάσεις. Αυτό δείχνει ότι η νέα αυτή τεχνική προτιμάται όλο και περισσότερο καθώς πείθει με την αποτελεσματικότητα και τα οφέλη της. Στο δε άμεσο μέλλον αναμένονται ακόμα πιο εύχρηστα χειρουργικά εργαλεία, νέες συσκευές απεικόνισης όπως και η εφαρμογή της νέας μεθόδου στην ρομποτική χειρουργική, εξελίξεις που αναμένεται να οδηγήσουν την λαπαροσκοπική Χειρουργική από μία μόνο τομή στο επίπεδο αποτελεσματικότητας, εμπιστοσύνης και χειρουργικής ευχέρειας που βρίσκεται η κλασσική λαπαροσκοπική Χειρουργική σήμερα.

τεχνικές λαπαροσκοπικής χειρουργικής με μία τομή

Ο Γενικός Χειρουργός, Δρ. Αναστάσιος Τσεχπενάκης, συμμετείχε σε πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων με κύριο αντικείμενο την προηγμένη λαπαροσκοπική Χειρουργική. Ένα από τα προγράμματα που ολοκλήρωσε ήταν το «Fellowship on Minimal Access Surgery of the WALS – World Association of Laparoscopic Surgeons» στο Νέο Δελχί της Ινδίας.

ctadesktop ctamobile