Περιεδρικό συρίγγιο

Τι είναι το περιεδρικό συρίγγιο;

Ο Γενικός Χειρουργός Δρ. Α. Τσεχπενάκης ενημερώνει ότι το περιεδρικό συρίγγιο είναι η παθολογική εκείνη κατάσταση που προκύπτει από την ελλαττωματική / ανώμαλη επικοινωνία του εντέρου με τους παρακείμενους ιστούς ( κόλπος, ουροδόχος κύστη, δέρμα). Το περιεδρικό (ή περιπρωκτικό) συρίγγιο αποτελείται από ένα εξωτερικό και εσωτερικό στόμιο, τα οποία επικοινωνούν μέσω ενός αυλού (σωλήνα), του συριγγώδους πόρου. Ωστόσο, έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις όπου εντοπίζονται τυφλά συρίγγια, με ένα μόνο στόμιο (εσωτερικό ή εξωτερικό).

Επί της ουσίας το περιεδρικό συρίγγιο είναι η χρόνια φάση του περιεδρικού αποστήματος που βρίσκεται στην περιπρωκτική περιοχή και έχει αντιμετωπιστεί χειρουργικά ή έχει παροχετευθεί από μόνο του. Πρόκειται για την δεύτερη πιο συχνή ορθοπρωκτική πάθηση μετά τις αιμορροΐδες.

 

Περιεδρικό συρίγγιο: Πως ταξινομείται;

Το περιεδρικό συρίγγιο δύνανται να ταξινομηθεί σε 6 κατηγορίες με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

  • Υποδόριο χαρακτηρίζεται όταν το έσω και έξω στόμιο βρίσκονται στο δέρμα της περιπρωκτικής περιοχής και ο συριγγώδης πόρος τείνει προς το υποδόριο.
  • Υποβλεννογόνιο χαρακτηρίζεται όταν το έξω στόμιο βρίσκεται στο δέρμα της περιπρωκτικής περιοχής και το έσω στόμιο σε διαφορετικό ύψος στο βλεννογόνο του πρωκτού. Παράλληλα, υποβλεννογόνιος είναι και ο συριγγώδης πόρος.
  • Μεσοσφιγκτηριακό ονομάζεται το περιεδρικό συρίγγιο του οποίου ο συριγγώδης πόρος βρίσκεται ανάμεσα στον έσω και έξω σφιγκτήρα. Το έσω στόμιο είναι σε διαφορετικό ύψος του πρωκτικού σωλήνα. Αυτή η κατηγορία περιδρικών συριγγίων είναι η πιο συχνή (περίπου 70%).
  • Διασφιγκτηριακό λέγεται το συρίγγιο όταν ο συριγγώδης πόρος διαπερνά και τον έσω και τον έξω σφιγκτήρα σε διαφορετικό ύψος. Από το ύψος τους στον έξω σφιγκτήρα εξαρτάται και ο βαθμός δυσκολίας αντιμετώπισης τους. Η συχνότητα εμφάνισής του είναι περίπου 25%.
  • Εξωσφιγκτηριακό είναι το συρίγγιο που προκύπτει όταν ο συριγγώδης πόρος των συριγγίων περιβάλλει όλους τους σφιγκτήρες, διατρυπά τον ανελκτήρα μυ και καταλήγει στο ορθό. Θεωρείται σπάνια περίπτωση και συνήθως εμφανίζεται σε ασθενείς με νόσο Crohn ή πυελική φλεγμονή, ή ως επιπλοκές τραύματος.
  • Πεταλοειδές χαρακτηρίζεται το διασφιγκτηριακό συρίγγιο που επεκτείνεται κυκλικά γύρω από το ορθό.

 

Πως προκύπτει το περιεδρικό συρίγγιο;

Η λοίμωξη στην περιοχή θεωρείται η κύρια αιτία, καθώς προκαλεί τη συλλογή πύου στον περιβάλλοντα ιστό. Η παροχέτευση του πύου δημιουργεί μια σήραγγα ή ένα δίκτυο σηράγγων με διέξοδο (στόμιο) στο δέρμα. Όμως δεν είναι αυτή η κύρια αιτία δημιουργίας του περιεδρικού συριγγίου.

Συνήθως, ένα περιεδρικό συρίγγιο είναι αποτέλεσμα ενός περιεδρικού αποστήματος που δεν αντιμετωπίστηκε εγκαίρως. Επιπλέον, άλλες αιτίες εμφάνισης θεωρούνται τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, η ακτινοθεραπεία, ο τραυματισμός, η φυματίωση και η νόσος Crohn.

 

Περιεδρικό συρίγγιο: Ποια τα συμπτώματα;

Τα συμπτώματα του περιεδρικού συριγγίου περιλαμβάνουν μια πυώδη έκκριση και παροχέτευση του πύου ή /και κνησμό (φαγούρα) εξαιτίας της παρουσίας κοπράνων στους εξωτερικούς ιστούς κοντά στον πρωκτικό δακτύλιο. Ο ασθενής αναμένεται να αισθανθεί πόνο όταν αποφράσσονται συρίγγια και δημιουργούνται ξανά αποστήματα. Ο Γενικός Χειρουργός Δρ. Α. Τσεχπενάκης σημειώνει ότι είναι επίσης πιθανό ο ασθενής να παρουσιάσει μετεωρισμό και αέρια. Επιπροσθέτως, η περιπρωκτική περιοχή αναμένεται να παρουσιάσει οίδημα (πρήξιμο). Ο πυρετός δεν θεωρείται συχνό σύμπτωμα.

 

Πως διαγιγνώσκεται το περιεδρικό συρίγγιο;

Η  διάγνωση του περιεδρικού συριγγίου πραγματοποιείται μέσω κλινικής εξέτασης και της ορθοσκόπησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις και εφόσον κρίνει ο ιατρός, συνίσταται και η χρήση ενδοπρωκτικού υπερηχογραφήματος. Ο απεικονιστικός έλεγχος με μαγνητική τομογραφία θεωρείταιβασικό εργαλείο για τη διάγνωση και χαρτογράφηση του συριγγίου. Να σημειωθεί ότι τόσο η χαρτογράφηση όσο και η εμπειρία του ιατρού αποτελούν τα εχέγγυα της αποτελεσματικής θεραπείας.

 

Πως θεραπεύεται το περιεδρικό συρίγγιο;

Η μόνη ουσιαστική θεραπεία έρχεται μέσα από τη χειρουργική επέμβαση. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το πρώτο συρίγγιο ενός ασθενούς πρέπει να αφαιρεθεί ριζικά ώστε να μην υπάρξουν επιπλοκές και επανεμφάνιση του συριγγίου.

Επικοινωνήστε άμεσα με τον Γενικό Χειρουργό Δρ. Α. Τσεχπενάκη προκειμένου να μάθετε περισσότερα για το περιεδρικό συρίγγιο. Διαθέτη πολυετή πείρα στην αντιμετώπιση των παθήσεων της περιπρωκτικής περιοχής. Είναι ο μόνος αρμόδιος να σας συμβουλεύσει και να ορίσει ένα αποτελεσματικό και ασφαλές πλάνο θεραπείας.

ctadesktop ctamobile