Ρυθμιζόμενος γαστρικός δακτύλιος

Στην επέμβαση αυτή, ένας δακτύλιος με εσωτερικό κενό θάλαμο κατασκευασμένος από ειδικό υλικό τοποθετείται γύρω από το στομάχι κοντά στο άνω άκρο του. Έτσι δημιουργείται ένας μικρός θύλακος στο άνω μέρος και ένα στενό πέρασμα προς το
μεγαλύτερο υπόλοιπο τμήμα του στομάχου, δίνοντάς του σχήμα κλεψύδρας. Ο εσωτερικός θάλαμος του δακτυλίου γεμίζεται με φυσιολογικό ορό με ένα σωληνάκι που καταλήγει σε μια μικρή μεταλλική βαλβίδα κάτω από το δέρμα της κοιλιάς και μπορεί να παρακεντηθεί με σύριγγα και βελόνα, ώστε αναλόγως της ποσότητας του ορού που περιέχει να αυξάνει ή να μειώνεται το άνοιγμα μέσα στο δακτύλιο.. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η ποσότητα της τροφής που προσλαμβάνεται και ο κορεσμός επέρχεται μόλις γεμίσει ο μικρός θύλακος και όχι όλος ο στόμαχος.

 

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι:

✓  Ευκολότερη τεχνικά επέμβαση με άμεση κινητοποίηση και επιστροφή στην καθημερινή δραστηριότητα
✓  Λιγότερες περιεγχειρητικές επιπλοκές
✓  Δεν υπάρχει παρέμβαση στη φυσιολογική διαδικασία της πέψης
✓  Είναι αναστρέψιμη επέμβαση (ο δακτύλιος μπορεί να αφαιρεθεί)
✓  Επιτυγχάνεται κατά μέσο όρο απώλεια περίπου 50% του υπερβάλλοντος βάρους μέσα στη διετία

 

Τα μειονεκτήματα είναι:

✗  Παρουσία ξένου σώματος (δακτύλιος και υποδόρια βαλβίδα)
✗  Κίνδυνος απώτερων μετεγχειρητικών επιπλοκών (διάταση του στομάχου, διάβρωση του τοιχώματος του στομάχου από την χρόνια πίεση του δακτυλίου, «γλίστρημα» του δακτυλίου από τη θέση που τοποθετήθηκε, λοίμωξη στην περιοχή που τοποθετήθηκε η βαλβίδα)
✗  Δεν περιορίζεται το αίσθημα της πείνας
✗  Ακατάλληλη μέθοδος για αντιμετώπιση ασθενών με πολύ υψηλο ΔΜΣ
✗  Το αποτέλεσμα εξαρτάται από τη συμμόρφωση του ασθενούς (ακατάλληλο για καταναλωτές γλυκών)