Πολύποδες παχέος εντέρου

Τι είναι οι πολύποδες παχέος εντέρου;

Πολύποδα χαρακτηρίζουμε κάθε μόρφωμα που σχηματίζεται και προβάλλει από την εσωτερική επιφάνεια (βλεννογόννο) του εντέρου. Οι πολύποδες ποικίλουν σε μέγεθος, σχήμα και εντόπιση μέσα στο παχύ έντερο, οι περισσότεροι όμως έχουν μέγεθος περίπου 1 εκατοστού.

 

Οι πολύποδες είναι καλοήθης ή κακοήθης νόσος;

Υπάρχουν διάφοροι τύποι πολυπόδων, οι οποίοι είναι καλοήθεις. Για τους πολύποδες που σχετίζονται με καρκίνο του παχέος εντέρου χρησιμοποιείται ο όρος «αδενωματώδεις πολύποδες» ή απλά «αδενώματα». Τα αδενώματα έχουν το χαρακτηριστικό ότι μπορούν να εξαλλαγούν σε καρκίνο και γι αυτό απαιτούν ενδοσκοπική αφαίρεση μόλις αναγνωριστούν. Στην βιοψία είναι εύκολο να αναγνωριστεί αν πρόκειται για απλό αδένωμα ή εάν υπάρχουν προκαρκινικές αλλοιώσεις. Συνήθως χρειάζεται μια δεκαετία για να εξαλλαγεί ένας αδενωματώδης πολύποδας σε καρκίνο. Αδένωμα μεγαλύτερο από 2 εκατοστά συνήθως έχει εστίες κακοήθους εξαλλαγής

πολύποδας

 

Τι συμπτώματα προκαλούν οι πολύποδες;

Παρόλο που οι πολύποδες είναι πολύ συχνοί, σπάνια προκαλούν συπτώματα και γι αυτό το λόγο είναι σημαντική η αναζήτησή τους σε προγραμματισμένο έλεγχο (check up). Παρ’όλα αυτά, μεγάλοι αδενοματώδεις πολύποδες μπορεί να προκαλέσουν αιμορραγία και να φανεί αίμα αναμεμιγμένο με τα κόπρανα.

 

Ποιοι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης αδενωματώδους πολύποδα;

 

Αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου, αίμα στα κόπρανα σε συνδυασμό με ηλικία άνω των 40 ετών πρέπει να ελέγχονται με κολονοσκόπηση. Μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης αδενωμάτων παχέος εντέρου σχετίζεται με συγγενείς πρώτου βαθμού που πάσχουν από καρκίνο του παχέος εντέρου. Ασθενείς που έχουν θεραπευθεί από καρκίνο παχέος εντέρου ή τους έχει ήδη αφαιρεθεί αδενωματώδης πολύποδας, έχουν υψηλή πιθανότητα εμφάνισης νέου αδενώματος εφ’όρου ζωής. Η οικογενής αδενωματώδης πολυποδίαση (FAP) είναι μια σπάνια κληρονομική νόσος κατά την οποία μερικά μέλη μιας οικογένειας θα αναπτύξουν εκατοντάδες πολύποδες και τελικά καρκίνο αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα και κατάλληλα.

 

Πολύποδες παχέος εντέρου

Θεραπεία

Η ενδοσκοπική αφαίρεση κατά την κολονοσκόπηση είναι η θεραπεία των πολυπόδων και η ιστολογική τους εξέταση καθορίζει τους περεταίρω θεραπευτικούς χειρισμούς. Με την κολονοσκόπηση μπορεί να αφαιρεθεί μέχρι το 90% των πολυπόδων. Πολύποδες που η θέση, το σχήμα και το μέγεθος δεν επιτρέπει την ενδοσκοπική αφαίρεση, αφαιρούνται με χειρουργική επέμβαση.

 

Παρακολούθηση

Αν η διάγνωση του αδενώματος επιβεβαιωθεί και από την ιστολογική εξέταση, ο ασθενής θα πρέπει να υποβάλλεται σε τακτικά διαστήματα σε κολονοσκόπηση, την συχνότητα επανάληψης της οποίας θα συστήσει ο θεράπων Ιατρός.