Σπληνεκτομή

Η σπληνεκτομή είναι μια χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται ο σπλήνας.  Στόχος της επέμβασης είναι η αντιμετώπιση πληθώρας παθήσεων του σπληνός σε περιπτώσεις που οι συντηρητικές θεραπείες αποτυγχάνουν.

Ο σπλήνας είναι ένα σημαντικό ενδοκοιλιακό όργανο που βρίσκεται στην αριστερή άνω κοιλία. Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του αιμοποιητικού και ανοσολογικού συστήματος. Συμμετέχει σε πολλές παθολογικές καταστάσεις αυτών των συστημάτων. Ωστόσο, ο σπλήνας είναι επίσης ευάλωτος στις κακώσεις και μπορεί να οδηγήσει σε ενδοκοιλιακή αιμορραγία μετά από τραυματισμό της κοιλιάς.

 

Συχνότερες παθήσεις σπληνός

Ως συχνότερες παθήσεις του σπληνός είναι οι εξής:

  • καρκίνος
  • τραυματική ρήξη
  • καλοήθης ή κακοήθης όγκος
  • σπληνομεγαλία
  • μεγάλη κύστη
  • διάφορες αιμολυτικές διαταραχές
  • απόστημα ή σοβαρή λοίμωξη

 

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται σπληνεκτομή;

Εάν ο σπλήνας γίνει πολύ μεγάλος και αρχίσει να προκαλεί προβλήματα πιέζοντας τα κοντινά όργανα, πραγματοποιείται προγραμματισμένη λαπαροσκοπική σπληνεκτομή. Αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο σε περιπτώσεις καρκίνου του σπληνός, όπως τα λεμφώματα Hodgkin και μη Hodgkin ή η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία, όγκων ή διευρυμένων κύστεων στον σπλήνα. Επιπλέον εφαρμόζεται σε περιπτώσεις αιμολυτικών διαταραχών όπως η ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα και η αληθής πολυκυτταραιμία, όταν η συντηρητική θεραπεία αποτυγχάνει. Σοβαρές λοιμώξεις ή αποστήματα σπληνός που δεν αντιμετωπίζονται συντηρητικά μπορεί να οδηγήσουν σε σπληνεκτομή. Σε περίπτωση ρήξης σπληνός, η οποία αποτελεί συχνό εύρημα σε τραυματισμούς στην κοιλιακή χώρα, η κατεπείγουσα σπληνεκτομή είναι υποχρεωτική. Αυτό συμβαίνει λόγω της έντονης και απειλητικής για τη ζωή αιμορραγίας. Ο τραυματισμός του σπληνός είναι η συχνότερη αιτία σπληνεκτομής.

 

Σπληνεκτομή – Διαδικασία

Η σπληνεκτομή πραγματοποιείται είτε με το κλασσικό ανοικτό (μέσω τομής) τρόπο, είτε λαπαροσκοπικά (έσω 4-5 μικρών τομών στο δέρμα). Η επιλογή του τρόπου της χειρουργικής προσπέλασης εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος του σπλήνα και την εμπειρία της χειρουργικής ομάδας.

 

Πλεονεκτήματα Λαπαροσκοπικής Σπληνεκτομής

Όταν υπάρχει τραυματισμός του σπλήνα, χρειάζεται άμεση χειρουργική επέμβαση που πραγματοποιείται με ανοιχτή κλασική τομή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η λαπαροσκοπική σπληνεκτομή είναι η προτιμώμενη επιλογή. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει τη διενέργεια τεσσάρων μικρών τομών και οι ασθενείς μπορούν συνήθως να πάρουν εξιτήριο την επομένη της επέμβασης με ελάχιστη απώλεια αίματος και πόνο. Επιπλέον, η λαπαροσκοπική χειρουργική έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως:

  • ταχύτερη ανάρρωση
  • λιγότερες επιπλοκές
  • καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα

 

Πριν υποβληθούν στην επέμβαση, οι ασθενείς λαμβάνουν εμβολιασμούς για τον πνευμονιόκοκκο, τον μηνιγγιτιδόκοκκο και τον αιμόφιλο της γρίπης. Μετά τη χειρουργική επέμβαση, θα πρέπει να λαμβάνουν αντιβιοτικά για έξι μήνες και να ακολουθούν συγκεκριμένο πρόγραμμα εμβολιασμών. Αυτό συμβαίνει επειδή η αφαίρεση του σπληνός μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο λοιμώξεων, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις. Οι ασθενείς θα υποβάλλονται επίσης σε τακτικές εξετάσεις αίματος για την παρακολούθηση του αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων τους, ο οποίος μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά από την αφαίρεση του σπλήνα.

 

Πιθανές επιπλοκές έπειτα από λαπαροσκοπική σπληνεκτομή

 

Έπειτα από μια λαπαροσκοπική σπληνεκτομή, υπάρχει ελάχιστη πιθανότητα επιπλοκών. Η απώλεια αίματος είναι μειωμένη στο ελάχιστο ενώ η πιθανότητα να υπάρξουν μετεγχειρητικές κήλες είναι εκμηδενισμένη. Σε γενικές γραμμές, δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές όσον αφορά την καθημερινή ζωή του ατόμου. Ωστόσο, μπορεί να χρειάζεται να δίνεται προσοχή σε ορισμένα πράγματα όπως οι λοιμώξεις. Έπειτα από μια επέμβαση σπληνεκτομής, ο ασθενής φαίνεται να είναι πιο επιρρεπής στις λοιμώξεις. Για τον λόγο αυτό, ιδιαίτερα σημαντικό σημείο στην ανάρρωση έπειτα από την επέμβαση είναι ο ασθενής να μην παρεκκλίνει από τις υποδείξεις των Ιατρών.

Επικοινωνήστε με τον Γενικό Χειρουργό Δρ. Αναστάσιο Τσεχπενάκη για περαιτέρω πληροφορίες.

ctadesktop ctamobile